African Pennywhistle Jives – Volume 1

Kwela Kwela(Thomas Masingi, Jack Aaron, Lerole, Dan Ntaba, Kay Makhaya)
Soul Bump Kwela(Thomas Masingi, Jack Aaron Lerole, Dan Ntaba, Kay Makhaya)
Super Bump Kwela(Thomas Masingi, Jack Aaron Lerole, Dan Ntaba, Kay Makhaya)